Obrazac za reklamaciju/jamstvo

Obrazac za uvažavanje reklamacije/garancije. Ispunjeni obrazac isprintajte i priložite ga u kutiju s proizvodom.

ADRESA ZA SLANJE: Evitas Shop d.o.o. Industrijska cesta 9 5000 Nova Gorica - Kromberk

*
*
*
*
*
*
*