Politika privatnosti

Svrha politike privatnosti je upoznavanje kupaca, potencijalnih kupaca ili posjetitelja web stranica u vlasništvu Evitas Shopa, sa svrhom i osnovom obrade osobnih podataka od strane društva d.o.o. Evitas Shop, Industrijska cesta 9, Kromberk, 5000 Nova Gorica, Slovenija (u nastavku: tvrtka Evitas ili ponuditelj ili upravitelj osobnih podataka).

U tvrtki Evitas poštujemo vaše osobne podatke odgovorno obrađujemo i pažljivo čuvamo.

Ova politika privatnosti može se promijeniti ili nadopuniti u bilo koje vrijeme bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Upotrebom internet stranica prodavatelja nakon promjene ili nadopune, korisnik potvrđuje da se slaže s promjenama i nadopunama.

Korištenjem internetske stranice korisnik potvrđuje da prihvaća i slaže se s cjelokupnim sadržajem ove politike privatnosti, ako za pojedine slučajeve nisu potrebni dodatni oblici pristanka.

Sve naše aktivnosti u skladu su s europskim zakonodavstvom (Uredbom (EU) 2016/697 o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i konvencijama Vijeća Europe (ETS br. 108, ETS br. 181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Slovenije (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZZOP-1, Sl. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektroničkom poslovanju na tržištu (ZEPT, Sl. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.).

Budući da smo svjesni da vam vaša privatnost i poznavanje procesa obrade vaših osobnih podataka puno znače, pozivamo vas i da više o pojedinačnim segmentima zaštite osobnih podataka pročitate u smjernicama Povjerenika za informacije koji na području Slovenije djeluje kao nadležno državno tijelo za kontrolu zakonskog okvira za zaštitu osobnih podataka.

OSOBNI PODACI

Osobni podaci su podaci koji vas identificiraju kao pojedinca: vaše ime, prezime, e-mail ili uobičajena adresa itd.

U poslovne svrhe Evitas prikuplja sljedeće korisničke podatke:

 • ime i prezime,
 • adresa i mjesto prebivališta,
 • adresa e-pošte,
 • kontaktni telefonski broj,
 • i ostale podatke koje unesete u odgovarajuće obrasce na web mjestu.

Registracijom i/ili narudžbom na web mjestu izričito se slažete da Evitas može pridobivene osobne podatke (ime, adresu, adresa e-pošte i bilo koje druge podatake koje posredovane ponuditelju u svrhu ispunjavanja ugovora - narudžbe koje kupac daje dobrovoljno), osim za svrhe pregovaranja o sklapanju ugovora ili ispunjavanju ugovora - narudžbe (kako je navedeno u članku 10. važećeg Zakona o zaštiti osobnih podataka), također koristiti u svrhe izravnog marketinga kroz sve oglašivačke kanale koje ponuditelj koristi (obavijest telefonom i SMS-om, tiskani mediji, neadresirane i adresirane izravne pošte, e-pošta itd.), te za potrebe izravnih marketinških statističkih i tržišnih analiza, marketinškog profiliranja i segmentacije. Tako ćemo osigurati da ste u svakom trenutku pravilno informirani o našim trenutnim ponudama, a istovremeno ćete biti informirani samo o ponudama proizvoda koji najbolje odgovaraju vašim željama.

Kao kupac, također morate izričito dati svoj pristanak za provedbu izravnog marketinga putem e-pošte Evitasu prilikom registracije ili naručivanja na web mjestu s označavanjem »Pretplatite se na e-novosti«. U suprotnom, kupac neće dobiti izravni marketing putem e-pošte, niti će biti propisno obaviješten o mrežnim akcijama ponuditelja.

Opoziv privole za izravni marketing putem e-pošte, uredite:

 • slanjem povratne e-pošte kao odgovor na određenu e-poštu koja se svaki put primi od strane ponuditelja kada se provodi izravni marketing i / ili;
 • popunjavanjem internetskog obrasca, link koji je naveden u svakoj e-pošti koja se prima od strane ponuditelja prilikom obavljanja izravnog marketinga.

Bit ćete obaviješteni o mogućnosti opozivanja privole za provođenje izravnog marketinga u svakoj e-poruci.

Ponuditelj će uzeti u obzir zahtjev za poništenje i dosljedno urediti opoziv privole u svrhu izravnog marketinga kroz odgovarajući ili sve kanale oglašavanja u roku od 15 dana najkasnije i obavijestiti vas o tome u pisanom obliku ili na drugi ugovoreni način u idućih pet dana. Pri tome ne trpite nikakve troškove. ponuditelj vam također garantira sva ostala prava u skladu s primjenjivim zakonodavstvom, koje je definirano u nastavku.

ponuditelj ne prikuplja niti obrađuje vaše osobne podatke, osim kada mu to vi dopustite odnosno pristanete na to, tj. prilikom naručivanja proizvoda ili usluga, kada se pretplatite na primanje e-novosti, sudjelujete u nagradnoj igri itd. ili kada postoji pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka ili kada ponuditelj ima legitimni interes za obradu.

ponuditelj prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na sljedećim pravnim osnovama:

 • zakonski i ugovorni odnosi,
 • pristanak pojedinca,
 • pravni interes.

OBRADA NA PODLOZI ZAKONA I UGOVORNIH ODNOSA

U primjeru kada je osiguravanje osobnih podataka ugovorna obveza, obveza koja je potrebna za sklapanje i izvođenje ugovora s ponuditeljem, ili zakonska obveza, morate osigurati osobne podatke; u primjeru, da osobne podatke ne osigurate, s ponuditeljem ne možete sklopiti ugovor, isto tako vam ponuditelj ne može izvesti uslugu tj. dostaviti proizvode prema ugovoru jer nema za to potrebne podatke.

Namjena obrade

Zaključivanje i provedba ugovora

Detaljnije objašnjenje

Sklapanje i izvođenje ugovora, sklopljenog s ponuditeljem, zajedno s ponuditeljevim ispunjavanjem vaših narudžba (dostava proizvoda i osiguravanje usluge), komunikacijom s vama, provjerom vaših plaćanja i ispunjavanjem drugih obaveza ponuditelja i/ili vaših obaveza (zakonski interes ponuditelja za obradu vaših osobnih podataka, točka (f) članka 6 (1) GDPR).

Neposredno obavještavanje kupaca o posebnim ponudama, popustima i drugim sadržajima preko emaila ili SMS-a.

U tvrtki Evitas Shop d.o.o. na temelju Zakona o ZEKom-1 (Zakon o elektroničkim komunikacijama Republike Slovenije, koji se provedi na temelju Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002.) svoje kupce obavještavamo o svojim proizvodima, uslugama i sadržaju. Kupac može u bilo koje vrijeme zahtijevati odustajanje od ove vrste komuniciranja i obrade osobnih podataka.

Kupac može ovu vrstu komuniciranja u bilo koje vrijeme prekinuti preko poveznice za odjavu u primljenim obavijestima, ili pismenim zahtjevom na email adresu [email protected].

Obrada na temelju zakonskog interesa

Ponuditelj može podatke obrađivati i na temelju zakonskog interesa, koji su ponuditelju potrebni za izvedbu rada, osim kada nad takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca, na kojeg se odnose osobni podaci, koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. U primjeru upotrebe zakonskog interesa ponuditelj uvijek presudi sukladno s Općenitom uredbom o zaštiti podataka.

Namjena obrade podataka

Opća statistička obrada podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontaktima) za namjene internih analiza prodaje, ponovnih narudžbi, agregatnog ponašanja kupaca, optimizacije oglašavanja i poslovne optimizacije

Detaljnije objašnjenje

U tvrtki Evitas Shop d.o.o izvodimo opću statističku obradu podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontaktima), na podlozi koje izvodimo interne analize prodaje, ponovnih narudžba i agregatnog ponašanja kupaca te pratimo i optimiziramo svoju poslovnu učinkovitost i optimiziramo svoje oglašavanje, npr.:

 • pratimo prodaju u našim prodajnim kanalima (internet)
 • pratimo koliko kupaca izvodi ponovne narudžbe, kako brzo i u kojoj vrijednosti
 • pratimo opće statističke prodajne podatke, poput prosječne vrijednosti košarice, broja proizvoda u narudžbi i slično
 • pratimo odazive na elektronsku poštu, SMS poruke, telefonske pozive i različite oglasne poruke (internet oglasi) i na temelju toga optimiziramo svoje oglašavanje (odlučujemo što, gdje, kome i kako oglašavati).

Ova vrsta statističkog praćenja nam omogućuje općenito optimizirati poslovanje i oglašavanje te na podlozi toga korisniku ponuditi cjenovno dostupnije proizvode i usluge.

Dostup do vaših prijašnjih narudžbi i drugih podataka od strane savjetnika u Evitas pozivnom centru i trgovinama s namjenom ponude bolje usluge i boljih ponuda

S vašim pozivom u Evitas pozivni centar (tj. našeg izlaznog poziva prema vama) naši prodavači i savjetnici imaju dostup do vaših zabilježenih osobnih podataka i povijesti narudžbe, na temelju čega vam mogu ponuditi bolju uslugu i prilagođene ponude.

Ako to ne želite, tu vrstu obrade podataka možete u bilo koje vrijeme prekinuti pismenim zahtjevom na e-mail adresu [email protected].

Obrada podataka o nepreuzetim narudžbama na daljinu s namjenom sprječavanja prevara

U tvrtki Evitas Shop d.o.o.na temelju svojeg zakonitog interesa obrađujemo podatke o poslanim i nepreuzetim narudžbama na daljinu, s čime osiguravamo, je li i koji kupci natproporcionalno na daljinu naručuju proizvode s plaćanjem po pouzeću i zatim te proizvode ne preuzmu, čime nam nastaje poslovna šteta koju želimo spriječiti.

Kada takve kupce identificiramo, u internetskoj trgovini im onemogućimo naručivanje proizvoda s plaćanjem po pouzeću, no još uvijek im je omogućeno naručivanje proizvoda s drugim načinima plaćanja.

Automatska komunikacija e-poštom s korisnikom na temelju njegovog tj. njezinog početka internetske narudžbe

U tvrtki Evitas na temelju zakonitog interesa potencijalnim kupcima, koji su u košaricu s narudžbama dodali odabrane proizvode, a narudžbu nisu zaključili, povremeno pošaljemo email obavijesti vezane na njihovu neizvršenu narudžbu, s ciljem pokušaja izvršenja narudžbe tj. nuđenjem pomoći i informacija u vezi toga.

Ako to ne želite, tu vrstu obrade podataka možete u bilo koje vrijeme prekinuti pismenim zahtjevom na email adresu [email protected].

Osnovno prilagođeno komuniciranje (putem emaila, SMSa, telefonskih poziva, pošte, obavijesti putem internetskog pretraživača, informacija na internet stranici, socijalnim mrežama) s prilagođenim popustima, ponudama i sadržajima

U okviru osnovnog prilagođenog komuniciranja (putem emaila, SMSa, telefonskih poziva, pošte, obavijesti putem internet pretraživača, informacija na internetskoj stranici, socijalnim mrežama) vam pokušavamo predstaviti odgovarajuće ponude, popuste i druge sadržaje, koje bi vam mogle biti zanimljive na podlozi vaših prethodnih interakcija s nama.

Za to koristimo sljedeće podatke:

 • demografski podaci (spol, datum rođenja tj. starost, adresu)
 • povijest vaših narudžbi (kupljeni proizvodi, vrijeme kupnje, broj narudžbi)
 • jednostavno obrada ponašanja na Evitas internet stranicama
 • vaši odazivi (otvaranje obavijesti, klik na poveznicu, narudžba) na različite obavijesti koje vam šaljemo.

Tom prilikom ne koristimo bilo kakvo polu-automatsko ili automatsko profiliranje, već samo odabiremo prikladan izbor primatelja za pojedine obavijesti. Tom prilikom se nikada ne fokusiramo na podatke pojedinaca, već izvodimo agregatnu obradu većih skupina.

Na podlozi tih podataka može biti ovisno koje obavijesti ćete primati od nas:

 • koje ćemo vam proizvode i sadržaje predstaviti kako bi vam bili maksimalno zanimljivi,
 • koje ćete ponude dobiti (kupci s većim brojem ili učestalošću kupnji u Evitasu dobivaju bolje ponude),
 • koliko često ćemo vam slati poruke i putem kojih komunikacijskih kanala.

Kupac može ovu vrstu komuniciranja u bilo koje vrijeme prekinuti preko poveznice u primljenim obavijestima ili pismenim zahtjevom na email adresu [email protected].

Upotreba Facebook alata za oglašavanje Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagođena publika”)

U tvrtki Evitas na temelju svojeg zakonitog interesa kod internetskog oglašavanja koristimo i uslugu Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagođena publika ”), i to ili u sklopu izvođenja osnovnog prilagođenog komuniciranja na temelju svojeg zakonitog interesa ili u sklopu pridobivene suglasnosti za komuniciranje s prilagođenim ponudama i sadržajima na podlozi korisničkog profila.

Ova usluga djeluje na način:

 • vašu email adresu, koju smo od vas dobili tijekom vaše narudžbe ili vašeg dobrovoljnog unosa, upišemo u Facebook,
 • Facebook izvede usporedbu između vaše email adrese i svoje baze korisnika i otkrije da li ste Facebook korisnik.
 • ako niste Facebook korisnik, tada se s vašom email adresom ništa ne dogodi i Facebook s njom ne izvodi nikakve aktivnosti.
 • ako ste Facebook korisnik, tada vas Facebook dodaje na novu stvorenu listu prilagođene publike, koja će samo i eksplicitno nama omogućiti da toj skupini korisnika na Facebooku prikazujemo prilagođene oglase.
 • na temelju toga vam možemo na Facebooku prikazati bolje usmjerene i vama prilagođene oglase te prije svega dodatne popuste i pogodnosti.

Ovo izvođenje s naše strane možete u bilo koje vrijeme prekinuti pismenim zahtjevom na email adresu [email protected].

Obrada na temelju vaše suglasnosti

Ponuditelj prikuplja (koristi) vaše osobne podatke samo kada mu to vi omogućite odnosno kada u to privolite tj. date suglasnost:

 • sigurnost, za pristup vašem internet računu i internet stranici ponuditelja te u svrhu tehničke administracije na internetskoj stranici ponuditelja,
 • sigurnost da možete pristupiti određenim informacijama koje su vam dostupne na web mjestu ponuditelja i na vašem mrežnom računu/profilu koje osigurava ponuditelj,
 • pripremu i slanje personaliziranih e-novosti, ako ste se pretplatili na njih,
 • slanje komercijalnih ponuda o oglašavanju i drugog sadržaja putem e-pošte, SMS poruka, izravne pošte ili telefonskih poziva i socijalnih mreža (Facebook, Instagram), ako za to ne postoji druga osnova, a vi ste dali svoj pristanak,
 • sve druge specifične namjene s kojima se posebno slažete s ponuditeljem.

UGOVORNA OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Kao pojedinac ste upoznati i suglasni ste s time da prodavatelj može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše osobne podatke, povjeriti drugim osobama (ugovornim obrađivačima podataka). Ugovorni obrađivači podataka povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u ime prodavatelja i u ograničenjima ovlaštenja prodavatelja (u pismenom ugovoru odnosno u drugom pravnom aktu) i u skladu s namjenama koje su određene u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima Prodavatelj sudjeluje su:

 • računovodstveni servis, odvjetnički uredi i drugi ponuditelji pravnog savjetovanja,
 • ponuditelji obrade podataka i analitike,
 • uzdržavatelji IT sistema,
 • ponuditelji sustava za plaćanja,
 • ponuditelji sistema za upravljanje odnosa sa strankama,
 • ponuditelji rješenja za internet oglašavanje.

Ponuditelj neće posredovati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama.

Ugovorni obrađivači mogu obrađivati osobne podatke samo u skladu s uputama voditelja obrade i ne smiju koristiti osobne podatke u svrhu postizanja bilo kojeg vlastitog interesa.

Upravljač i korisnici ne izvoze osobne podatke u treće države.

POHRANA OSOBNIH PODATAKA

Ponuditelj će čuvati vaše osobne podatke toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare namjene u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni. Sve osobne podatke koje Ponuditelj obrađuje na osnovi zakona, ponuditelj čuva u okviru zakonsko određenog razdoblja. Sve osobne podatke koje Ponuditelj obrađuje zbog izvođenja ugovornog odnosa s pojedincem, Ponuditelj čuva u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora. Osim u slučaju ako između vas i Ponuditelja dođe do sukoba u vezi ugovora, u tom slučaju Ponuditelj čuva podatke 5 godina nakon pravomoćne sudske ili arbitražne presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora Ponuditelj čuva podatke 5 godina nakon datuma mirnog rješavanja spora.

Sve osobne podatke koje Ponuditelj obrađuje na osnovi osobne privole pojedinca ili zakonskog interesa, Ponuditelj čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke Ponuditelj izbriše prije prekida privole od strane pojedinca, samo ako je postignuta namjena obrade osobnih podataka ili ako je tako predviđeno zakonom.

Nakon razdoblja pohrane, upravitelj briše osobne podatke učinkovito i trajno, tako da više ne mogu biti povezani s određenom osobom.

SLOBODA IZBORA

O informacijama koje posredujete odlučujete vi. Ako se odlučite da vaše podatke ponuditelju nećete posredovati, tada nećete imati potpuni pristup do određenih mjesta, tj. funkcija na internetskoj stranici.

Ako se odlučite odjaviti od primanja e-novosti, molimo vas da nas o tome obavijestite na e-mail [email protected].

Ako se vaši osobni podaci promijene (poštanski broj, adresa e-pošte, fizička adresa, telefonski broj), obavijestite nas o promjenama na [email protected].

KOLAČIĆI

Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem tvrdom disku i omogućuju prodavatelju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Ponuditelj koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja.

Kolačići za oglašavanje prate upotrebu internet stranice Ponuditelja od strane pojedinca, osim ako se pojedinac s korištenjem kolačića ne slaže.

SIGURNOST

Sve pružene informacije zaštićene su od upada trećih strana, što vam osigurava bezbrižno i nesmetano poslovanje s ponuditeljem. Zaštita osobnih podataka naših korisnika važna je briga naše tvrtke. Politika privatnosti bavi se rukovanjem podataka koje ponuditelj prima o vama kada posjetite i koristite našu web stranicu ili kada obavljate druge aktivnosti na web mjestu (registracija i/ili kupnja proizvoda). Ponuditelj ulaže velike napore kako bi osigurao sigurnost osobnih podataka. Vaši su podaci u svakom trenutku zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja. Ponuditelj za zaštitu poduzima razne mjere i mehanizme informiranja koji osiguravaju nesmetan rad web stranice i sigurnost prijenosa podataka na njoj.

Maloljetne OSOBE

Ponuditelj toplo preporučuje svim roditeljima i skrbnicima da nauče svoju djecu i njegovatelje sigurnom i odgovornom rukovanju osobnim podacima na mreži. Maloljetnici ne bi smjeli prenositi nikakve osobne podatke na web stranice bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Ponuditelj nikada neće svjesno prikupljati osobne podatke od osoba za koje bi bio upoznat da su maloljetne.

PRAVA POJEDINACA O OBRADI PODATAKA

Imate brojna prava u vezi s vašim osobnim podacima. To uključuje pravo pristupa, pregleda, brisanja i ograničenja obrade, prijenosa, ugovora i žalbe.

Pravo na informacije: pravo znati koje podatke o vama prikupljamo, u koje svrhe i koliko dugo, gdje dobivamo vaše osobne podatke, kome ih prosljeđujemo, tko ih obrađuje osim nas i koja su vaša druga prava u vezi s obradom vaših osobni podataka. Sve to možete pročitati u poglavlju "Pravila o privatnosti", u slučaju da imate pitanja, možete nam pisati na [email protected].

Pravo na opoziv pristanka: pravo na opoziv pristanka: ako ste kao pojedinac dali pristanak za obradu vaših osobnih podataka (zbog jednog ili više različitih razloga), imate pravo da taj pristanak opozovete, bez da bi to utjecalo na pravovaljanost obrade podataka, koja se na temelju pristanka izvodila do njenog opoziva. Od privole je moguće odustati pismenom izjavom koja se pošalje upravitelju pisanim putem na e-maila [email protected]. Odustanak od privole za obradu osobnih podataka za pojedinca nema nikakvih negativnih posljedica ili sankcija. Ipak je moguće da upravitelj pojedincu, nakon odustanka od privole za obradu podataka, možda neće više moći nuditi određene ili više usluga, ako se radi o uslugama koje bez osobnih podataka nije moguće nuditi.

Pravo pristupa do osobnih podataka: kao pojedinac imate pravo od ponuditelja (upravitelja osobnih podataka) dobiti potvrdu da se o vama obrađuju osobni podaci, te pristup do osobnih podataka i informacije (o namjeni obrade, o vrsti osobnih podataka, o korisnicima, o vremenu čuvanja tj, mjerama za odlučivanje vremenskog razdoblja, o postojanju prava na ispravak ili brisanja, prava na ograničenja i prigovor na obradu te prava do pritužbe nadzornom tijelu, o izvoru podataka, ako podaci nisu prikupljani od vas, o postojanju automatiziranog odlučivanja, zajedno s oblikovanjem profila, razloga za njega te značenju i posljedicama takve obrade za vas, te druge informacije u skladu s člankom 15 GDPR-a);

Pravo do ispravka osobnih podataka: kao pojedinac imate pravo da ponuditelj bez nepotrebnog odgađanja popravi netočne osobne podatke koje se odnose na vas. Kao pojedinac imate, uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo do dopune nepotpunih podataka, uključujući podnošenje dodatne izjave.

Pravo do brisanja osobnih podataka: kao pojedinac imate pravo da prodavatelj bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koje se odnose na vas, a ponuditelj mora podatke bez nepotrebnog odgađanja izbrisati, kada postoji jedan od sljedećih razloga: podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni tj. obrađeni; ako otkažete svoj pristanak i ne postoji druga pravna osnova za obradu; ako se ne slažete s obradom, a nema glavnih legitimnih razloga za obradu; podaci su nezakonito obrađeni; podatke treba izbrisati za ispunjavanje pravnih obaveza u skladu s pravom EU ili pravom države članice što se odnosi na ponuditelja, podaci su prikupljeni u vezi s ponudama usluga informacijskog udruženja.

Kao pojedinac u određenim primjerima, opisanih u Članak 17. stavak 3. GDPR-a nemate pravo do brisanja podataka.

Pravo na ograničavanje obrade: kao pojedinac imate pravo da ponuditelju ograničite obradu, kada postoji jedan od primjera: ako osporite točnost podataka za razdoblje koje omogućuje pružatelju da potvrdi točnost podataka; kada je obrada protuzakonita, a vi se suprotstavljate brisanju podataka, umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe; ponuditelju podaci ne trebaju više za obradu, no vi ih trebate za provedbu, izvođenje i obranu pravnih zahtjeva; podnijeli ste prigovor u vezi s obradom dok se ne potvrdi da pravni razlozi prodavatelja prevladavaju nad vašim razlozima;

Pravo na prijenos podataka: kao pojedinac imate pravo primati osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste posredovali prodavatelju za općenitu upotrebu i lako čitljivom obliku te imate pravo da te podatke posredujete drugom upravitelju, bez potrebe da bi vas prodavatelj kojem su bili osobni podaci pruženi, pri tome ometao, i to kada: obrada se temelji na pristanku ili ugovoru i obrada se provodi automatiziranim sredstvima. Kao pojedinac imate kod ostvarivanja navedenog prava do prijenosa, pravo da se osobni podaci neposredno prenesu od jednog upravitelja (prodavatelja) drugom, kada je to tehnički izvedivo.

Pravo na obradu prigovora: kao pojedinac imate na osnovu razloga povezanog s vašim posebnim položajem, pravo da se kada god suprotstavite obradi osobnih podataka, koji je neophodan za obavljanje poslova u javnom interesu ili u obavljanju službenih ovlasti, dodijeljenih ponuditelju (točka (e) članka 6. stavka 1. GDPR) ili je potrebna zbog zakonskih interesa, za kojima stoji ponuditelj ili treća osoba (točka (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a), zajedno s oblikovanjem profila na podlozi navedenih obrada; prodavatelj prestaje obrađivati osobne podatke, osim ako ne dokaže potrebne legitimne osnove za obradu, koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodi, ili za provođenje, izvođenje ili obranu pravnih zahtjeva. Kada se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku, prigovoriti obradi podataka koji se odnose na njega u svrhu marketinga, zajedno s oblikovanjem profila, ako je povezano s takvim neposrednim marketingom; kada se pojedinac protivi obradi u svrhu izravnog marketinga, podaci se ne obrađuju više u te svrhe. Kada se podaci obrađuju u znanstvene ili povijesne svrhe istraživanja ili u statističke svrhe, pojedinac ima pravo da iz razloga, povezanih s njegovim posebnim položajem, suprotstavi obradi podataka koji se odnose na njega, osim ako je obrada potrebna za obavljanje zadatka koji se izvodi iz razloga javnog interesa.

Pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu: kao pojedinac imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, u državi u kojoj imate prebivalište, u kojoj radite ili u kojoj je navodno došlo do povrede, ako mislite da obrada osobnih podataka (u Sloveniji je to Informacijski povjerenik), koji se odnose na vas krši pravila o zaštiti osobnih podataka.

Imate kao pojedinac pravo do učinkovitog pravnog lijeka, pred nadležnim nacionalnim sudom protiv odluke nadzornog tijela koja proizvodi pravne učinke prema toj, u primjeru da nadzorno tijelo vašu pritužbu ne tretira ili vas u tri mjeseca ne obavijesti o stanju slučaja ili o odluci o pritužbi. Za postupke protiv nadzornog tijela nadležni su sudovi države članice u kojoj je nadzorno tijelo ima sjedište.

Pojedinac može od upravitelja zahtijevati sve informacije koje se odnose na ostvarivanje prava u vezi s osobnim podacima, u pismenom obliku i to putem e-maila na [email protected].

Za potrebe pouzdane identifikacije u primjeru ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, upravitelj može od pojedinca zahtijevati dodatne podatke, u slučaju da pojedinca ne može pouzdano identificirati, njegov zahtjev može odbiti. Upravitelj mora na zahtjev pojedinca, koji ostvaruje prava u vezi s osobnim podacima, odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja i to najkasnije u jednom mjesecu od primitka zahtjeva.

U primjeru kršenja sigurnosti osobnih podataka, Ponuditelj je dužan o tome obavijestiti nadležno tijelo, osim kada je vjerojatno da s kršenjem nisu bila ugrožena prava i slobode pojedinca. Kada zbog kršenja prava postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo, Ponuditelj je dužan o kršenju obavijestiti policiju i/ili nadležno tužiteljstvo. U primjeru da se radi o kršenju koje može uzrokovati veliki rizik za prava i slobode pojedinca, Ponuditelj je dužan o kršenju odmah, tj. kada to nije moguće, bez nepotrebnog odgađanja, obavijestiti pojedinca na kojega se osobni podaci odnose. Obavijest pojedincu mora biti napisana u razumljivom i jasnom jeziku.

OBJAVA PROMJENA

Svaka promjena naše politike o zaštiti osobnih podataka bit će objavljena na toj internet stranici.

Korištenjem internet stranice, pojedinac potvrđuje da prihvaća i slaže se s cjelokupnim sadržajem pravila o privatnosti.

Obnovljeno: svibanj 2018.